Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Fellesskap, konflikt og politikk
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
450,-

Fellesskap, konflikt og politikk
Spenninger i kunst- og kulturfeltet

Kulturpolitikken forankres gjerne i kunstens og kulturens sosiale virkninger og betydninger for fellesskapet. Samtidig er veien kort fra fellesskap til konflikt: Fellesskap kan innebære samhold, men også skape et «innenfor» og et «utenfor» som kan bli kime til splittelser. Hvilke fellesskap – og utenforskap – understøtter da kulturpolitikken? Og hva er kunstens og kulturens forhold til fellesskap som begrep og kulturpolitisk verdi?

Gjennom syv artikler gir Fellesskap, konflikt og politikk. Spenninger i kunst- og kulturfeltet innsikt i noen av fellesskaps-forståelsene, nyansene, kontekstene, historikkene og ikke minst konfliktene som er del av kunst- og kulturfeltet og kulturpolitikken. 

Artiklene belyser grunnleggende fellesskapsdimensjoner, kulturpolitikkens betydning i de skandinaviske velferdsstatene og hvorfor «separatistiske» fellesskap av ikke-hvite kunst- og kulturarbeidere oppstår i dag. De diskuterer hvordan en sangbok kan bidra til nasjonsbaserte forhandlinger om fellesskap, hvordan litteratur gir innsikt i forestillinger om det nasjonale «vi»-et, hvordan kunstforeninger fungerer i et spenningsfelt mellom selvorganiserte fellesskap, kunstnerisk innflytelse og statlig kulturpolitikk, og hva som skjer når kunstmuseer søker å etablere fellesskap med sitt publikum gjennom globale digitale plattformer.

Boka springer ut av andre fase av forskningsprogrammet  «Kunst og sosiale fellesskap» (2021–2023), som er et samarbeid mellom Kulturrådet i Norge og Statens Kunstfond i Danmark.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245047264
Utgitt:
Utgave:
1
Fellesskap, konflikt og politikk