Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

Film og fortelling

Vår forståelse og erfaring av verden er formet av fortellinger. Siden film er regnet som et av vår tids viktigste kulturuttrykk, får filmfortellinger en særegen posisjon i hvordan vi opplever og oppfatter verden rundt oss. Dette gjelder enten filmen gir et realistisk utsnitt av virkeligheten, eller pirrer våre drømmer og fantasier. Derfor er det viktig å kunne analysere filmfortellinger.

Film og fortelling er en bok om filmanalyse. Enhver fortelling består av et sett virkemidler, som virker inn på hvordan vi oppfatter historien. Filmnarratologi handler om hvordan det fortelles på film, hvilke virkemidler som anvendes, og hvordan fortellegrepene fungerer. Til sammen utgjør dette filmens meningslag. Denne boken presenterer de sentrale begrepene innen narratologi, og gjennom en rekke illustrerte eksempler fra norske og internasjonale filmer demonstreres innholdet i begrepene og hvilken betydning de har for filmfortellingen.

Denne reviderte utgaven har en ny del om mening og meningsdannelse, med et nyskrevet kapittel om tematisk analyse. I tillegg har boken fått flere nye eksempler fra filmer som har preget vår moderne filmkultur.

Audun Engelstad er professor i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, der han har jobbet siden 2006. Han disputerte ved Universitetet i Oslo med en avhandling om norsk film noir. 

Engelstads forskningsprofil fordeler seg på følgende hovedområder: filmnarratologi, dramaturgi i tv-serier, sjangerstudier og produksjonsstudier. Engelstad har bred undervisningserfaring, blant annet om film- og fjernsynsanalyse, dramaturgi, filmhistorie, filmteori og om film- og fjernsynsbransjen. 

Engelstad har tidligere skrevet boken Fortelling i film og tv-serier: analyse av dramaturgi og visuell analyse, i tillegg til at han har bidratt med artikler til antologier og publisert i tidsskrifter.
Forfattere:
ISBN:
9788245040821
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
299
Film og fortelling