Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Finn et ord. Hjemme - i butikken
Språk
Bokmål
Format

Heftet

På lager - sendes nå
179,-

Finn et ord. Hjemme - i butikken
Norsk som andrespråk, barn

Det andre trinnet Finn et ord er primært rettet mot minoritetsspråklige elever på grunnskolens barnetrinn. Læremidlene kan imidlertid også brukes av norske elever som trenger tilrettelagt opplæring. Det legges stor vekt på begrepstrening knyttet til andre fag for å gi elevene et godt redskapsspråk.

Det finnes 5 elevhefter med begrepstrening. Hvert hefte omhandler to temaer. Temaene i dette heftet er hjemmet og butikken.

De andre heftene omhandler:
- Familien - På skolen
- Kroppen - Klær
- Dyr - Natur
- I byen - På landet

Forfattere:
(Oversetter)
(Illustratør)
ISBN:
9788211012883
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
32
Verk:
Finn et ord
Finn et ord. Hjemme - i butikken