Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Folkehelse og livsmestring i skolen
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
439,-

Folkehelse og livsmestring i skolen
i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming

Folkehelse og livsmestring er et nytt og komplekst tema i skolesammenheng som utfordrer læreren på flere områder. Hvilket innhold skal folkehelse og livsmestring ha? Og hva innebærer egentlig begrepet tverrfaglig undervisning? 

Denne antologien presenterer ulike faglige perspektiver på det tverrfaglige temaet og gir eksempler på hvordan dette kan undervises i skolen. Lærere utfordres til å arbeide både i fag, på tvers av fag og som en helhetlig tilnærming på skolen. Det handler ikke kun om å undervise i folkehelse og livsmestring; undervisningen skal også fremme helse og livsmestring. Folkehelse og livsmestring er dermed ikke noe elevene bare skal lære om. Elevene skal også få oppleve livsmestring gjennom måten de arbeider på og blir møtt på i skolen. 
Boken henvender seg til grunnskolelærerstudenter og lærere.

Hege Eikeland Tjomsland er førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Institutt for idrett, kosthold og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet..
Nina Grieg Viig er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet.
Geir Kåre Resaland er professor i idrettsvitenskap og leder for Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskulen på Vestlandet.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245034592
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
223
Folkehelse og livsmestring i skolen