Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forbrukersosiologi, e-bok
Språk
Bokmål
E-bok i salg / nedlastbar / les info først
719,-

Forbrukersosiologi, e-bok
Bærekraft, digitalisering, identitet og makt

Pingle eller bølle, selvrealiserende eller slave? Forbrukeren står fram som en av vår tids mest ambivalente skikkelser. For noen er hun den som skal redde verden – fra staten, fra kapitalen eller fra økologisk kollaps, for andre er hun et sneversynt, samvittighetsløst ødeland, for andre igjen en avmektig og manipulert stakkar – kapitalismens kanonføde og evige offerlam. Uenighetene finnes også igjen i forståelsen av det tilstøtende fenomenet forbruk. For noen er det ganske enkelt hverdagslivet, slik det utfolder seg for de fleste av oss. For andre er det en egennyttig, strategisk velgende aktivitet som får sitt fremste utløp i butikken og på nettet. 

Dette er en bok om forbrukersosiologi, det å forstå forbruket og forbrukernes rolle i samfunnet. I boka belyser forskere fra ulike forskningsinstitusjoner dette komplekse feltet, tuftet på ulike akademiske tradisjoner med et mangfold av tilnærminger. Bidragene viser hvordan begrepene, overalt hvor de brukes, mobiliseres i tungt ladede moralske og politiske diskusjoner om rettferdighet, det gode liv, staten, markedet, begjær, synd, skam eller økologisk og politisk ansvar. Vi ser også på hvordan den pågående digitaliseringen av hverdagslivet aktualiserer og endrer mange av disse problemstillingene og hvordan forbrukeren blir forsøkt mobilisert for å skape en mer bærekraftig verden. 

Boken er spesielt aktuell for samfunnsfag og økonomiske fag på høyskole- og universitetsnivå, men henvender seg også til alle som er opptatt av hvordan markedet og forbruket former våre liv.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245040227
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
658
Forbrukersosiologi, e-bok