Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Forbrytelser i utvalg
Forfattere:
ISBN:
9788245034486
Utgitt:
Utgave:
1
Forbrytelser i utvalg

Forbrytelser i utvalg
Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytel

Forbrytelser i utvalg behandler nærmere en rekke sentrale forbrytelser i straffeloven. Volds-, seksual- og formuesforbrytelsene krenker viktige sider ved individets frihet. 
Narkotikaforbrytelser spiller også en viktig rolle i dagens strafferettspleie. I mange straffesaker inngår en kombinasjon av disse forbrytelsestypene.

Boken setter søkelys på hva som etter loven kjennetegner de utvalgte forbrytelsene. Forfatterne har lagt vekt på å forklare sammenhenger både mellom ulike straffebud og mellom ulike vilkår i det enkelte straffebud. Målgruppen er alle som studerer, arbeider med eller på annen måte interesserer seg for strafferett.

Boken supplerer fremstillingen av norsk strafferett i Frihet, forbrytelse og straff (2019).

Forfatterne er professorer ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
649,-