Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Anker Tiedemann

Bøker av Anker Tiedemann

Eventyrleg matematikk
Heile serien
Nynorsk Heftet
Eventyrlig matematikk
Hele serien
Bokmål Heftet
Historien om meteren. De målte fra fjelltopp til kirkespir
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Historia om meteren. Dei målte frå fjelltoppar til kyrkjespir
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Snikende gjeld. Penger er dyre når du må låne dem!
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Snikande gjeld. Pengar er dyre når du må låne dei!
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Ugler i mosen. Tør du ta sjansen?
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Dronningens befaling. Dette brevet må aldri bli kjent!
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Den glupske labyrinten. Dei gjekk inn og kom aldri ut att
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Dronninga si befaling. Dette må aldri bli kjent blant folk!
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Det magiske uret. Korleis fann dei vegen over hava?
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Det magiske uret. Hvordan fant de veien på havet?
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Ugler i mosen. Tør du ta sjansen?
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Den glupske labyrinten. De gikk inn og kom aldri ut igjen
Lesedilla: Eventyrlig matematik
Bokmål Heftet
Den usynlige spionen. Lær å lage koder selv
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Den hemmelige klubben. Pytagoras og vennene hans
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Fibos farlige reise. Indias vidunderlige tall
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Den usynlege spionen. Lær å lage kodar sjølv
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Fibos farlege reise. Dei vedunderlege tala frå India
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Mordet på Arkimedes. Eureka, eg har funne det!
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Samuraisverdet. Historien om veldig store tal
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Mordet på Arkimedes. Eureka, jeg har funnet det!
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet
Den hemmelege klubben. Pytagoras og vennene hans
Lesedilla: Eventyrleg matematikk
Nynorsk Heftet
Samuraisverdet. En historie om veldig store tall
Lesedilla: Eventyrlig matematikk
Bokmål Heftet