Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Ann Karin Sandal

Ann Karin Sandal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet forlærarutdanning, kultur og idrett, campus Sogndal. Sandal har undervist på PPU og ulike videreutdanningsprogram for yrkesfaglærere, blant annet videreutdanning i Yrkesfaglig fordypning, i tillegg til koordinering, undervisning og veiledning på masterprogrammet Læring og undervisning.

Fra 2016 har hun arbeidet med å utvikle og gjennomføre ulike studietilbud for yrkesfaglærere innenfor den nasjonale satsingen Yrkesfaglærarløftet. Forskningsinteresser- og arbeid er knyttet til ungdom og yrkesfaglige utdanningsvalg, overgangsprosesser i utdanningssystemet og elevvurdering.

Bøker av Ann Karin Sandal