Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Bente Muriel Bakken

Bente Muriel Bakken er cand.ed. med forypning i sosiale og emosjonelle vansker. Hun har jobbet med atferdsvansker og systemarbeid på ungdomstrinnet og i PP-tjenesten. Hun har vært prosjektleder og koordinator for prosjekter i Rana PPT, blant annet for Respektprogrammet, og har vært med på å utvikle snu-metodikken i skoler i Rana. De siste årene har hun vært knyttet til Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som universitetslektor og er nå veileder i Læringsmiljøprosjektet.

Bøker av Bente Muriel Bakken