Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Erlend Dehlin

Erlend Dehlin er professor ved NTNU og leder for Den nasjonale rektorutdanningen, NTNU-nettverket og NATPRONET, et nettverk for stipendiater i utdanningssektoren finansiert av den offentlige ph.d.-ordningen. Han er involvert i et bredt utvalg av prosjekter tilknyttet desentralisert kompetanseutvikling i skolesektor. Dehlin har publisert innenfor organisasjon og ledelse, utdanningsledelse, kunnskapsledelse, improvisasjon, innovasjon, forskningsmetodologi og prosjektledelse. Dehlins forskningsarbeid bygger på praksisfilosofi, og han driver forskning og utvikling på områder som medvirkning, autonomi og læringsfellesskap.

Bøker av Erlend Dehlin