Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Frantz Terje Gregersen

Frantz T. Gregersen er lektor med hovedfag i pedagogikk. Han har 25 års erfaring fra skole- og utdannelsessystemet i Norge og Danmark. Han har jobbet i barne- og ungdomsskolen, lektorutdanningen ved NTNU, styrer- og rektorutdanningen ved OsloMet og lærerutdanningen ved Ribe Statsseminarium. De siste årene har han jobbet med skoleutvikling gjennom Stiftelsen IMTEC og med digitale læringsverktøy i LearnLab. Hans hovedområder er skoleutvikling, med vekt på ledelse av læreplanarbeid og utvikling av dybdelæring.

Bøker av Frantz Terje Gregersen