Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Grete Haaland

Grete Haaland er utdannet håndverksmester og har mange års erfaring som fagarbeider, selvstendig næringsdrivende og medlem i prøve- og klagenemndsarbeid i tilknytning til fag- og svenneprøver. Hun er i tillegg utdannet yrkesfaglærer og har undervisningserfaring fra videregående skole. Hun har dessuten hovedfag og doktorgrad i yrkespedagogikk/yrkesdidaktikk. Hun er professor ved Høyskolen for yrkesfag og har lang erfaring med realkompetansevurdering og anerkjennelse av realkompetanse i høyere utdanning. Haaland er forfatter og har flere utgivelser som omhandler yrkesopplæring og vurdering i yrkesfag. 

Bøker av Grete Haaland