Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Gunn Helen Ofstad

Gunn Helen Ofstad er ansatt ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har lang erfaring fra barnehagefeltet, som førskolelærer, spesialpedagog, foredragsholder og som foreleser ved barnehagelærerutdanningen. Hun har vært ansvarlig for nettbasert videreutdanning og masteremner innen barns språkutvikling.  Gunn har god kjennskap til barnehagen etter utstrakt veiledning og samarbeid med kommuner gjennom nasjonale satsinger som språkkommuner og regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekom). Hun har også arbeidet med nettbasert kompetanseutvikling for barnehage og skole (språkløyper.no). Forfatteren er opptatt av at de ansatte i barnehagen skal få god kunnskap om språk og barns språkutvikling, og at denne kunnskapen skal skape et felles fundament for praksisen i barnehagen. Hun er opptatt av å knytte praksis og teori sammen, og målet er å gi barnehageansatte et teoretisk blikk på egen praksis og samtidig se verdien av alt det gode språkarbeidet som kan foregå i barnehagen.

Bøker av Gunn Helen Ofstad