Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Gunn Karin Thomassen

Gunn Karin Anker Thomassen er barnehagelærer og har master i pedagogikk med spesialpedagogisk fordypning. Hun har lang ledererfaring fra barnehage og har jobbet flere år i pedagogisk psykologisk tjeneste som rådgiver og fagleder. Herfra har hun bred erfaring etter å ha jobbet individ- og systemrettet inn i barnehage, på barne- og ungdomstrinn, i mottaksskole og inn mot voksenopplæ ring i ulike kommuner.

Bøker av Gunn Karin Thomassen