Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Ingunn Gallefoss

Ingunn Gallefoss

Ingunn Gallefoss er utdannet førskolelærer med fordypning i musikk. Hun har videreutdanning i småbarnspedagogikk og pedagogisk veiledning og en master i barnehagepedagogikk. Forfatteren har lang erfaring med bruk av musikk og drama i barnehage og skole. Med oppmerksomheten rettet mot glede, fellesskap, mestring og de små nære øyeblikkene har hun vært opptatt av hvordan musikk kan styrke fellesskapet og bidra til et godt liv i barnehagen.

Forfatteren ønsker å inspirere barnehagesatte til å bruke musikk i barnehagefellesskapet. Hun vil også bevisstgjøre barnehageansatte på hvordan de bruker musikk.

Bøker av Ingunn Gallefoss