Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kari Anna Sandvik

Kari Anna Sandvik

Kari Anna Sandvik er utdannet barnehagelærer, spesialpedagog innenfor musikk og drama, samt Marte Meo.veileder. Hun har lang praksis fra ulike felt i sine fag; som miljøarbeider ved institusjon for døve med funksjonsnedsettelse, støttepedagog i barnehage, barnehagestyrer, sykehuspedagog, spesiallærer i skole og de senere årene som arbeidsgiver i egen bedrift med kursing og utleie av barnehagevikarer.

Hele livet har Sandvik ivret for inkludering av og språklig fellesskap med utsatte grupper mennesker. Hun har holdt adskillige kurs i tegn for både barnehager og skoler, i tillegg til nettbasert undervisning for private. Hun har tidligere gitt ut SingSang Sangkort med tegnstøtte i samarbeid med Barnebokforlaget.

Bøker av Kari Anna Sandvik