Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kari Repstad

Kari Repstad har lang erfaring fra undervisning i fellesfag i yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole, og hun har holdt mange kurs for lærere i yrkesretting av fellesfagene.Kari Repstad har mange års erfaring med å undervise i fagdidaktikk ved Universitetet i Agder og har skrevet lærebøker på dette feltet.

Bøker av Kari Repstad