Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kjersti Hovland

Kjersti Hovland er utdannet yrkespedagog ogarbeider som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet, innen feltet fag- og yrkesopplæring.Hun underviser på PPU Yrkesfag og vedvidereutdanninger innen Yrkesfaglærerløftet.

Kjersti er utdannet blomsterdekoratørmester og har lang erfaring som fagarbeider, instruktør og veilederi faget. Hun er leder av fagets klagenemnd. Kjerstihar mange års erfaring fra opplæringskontor, både i eget fag og fra transport og logistikkbransjen. Hun er leder av læreplangruppa for logistikkfaget i LK20.

Bøker av Kjersti Hovland