Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Kristin Häikiö

Kristin Häikiö er utdannet sykepleier og har doktorgrad i helsevitenskap. Hun har totalt cirka 17 års klinisk erfaring som sykepleier, hovedsakelig fra onkologi og akuttmedisin. Kristin har vært utviklingssykepleier i flere år og har lang erfaring med undervisning, opplæring og kursing av helsepersonell. Siden 2020 har hun jobbet med utdannelse av paramedisinere ved OsloMet – storbyuniversitetet. Kristin Häikiö brenner for fag- og kunnskapsformidling og er en engasjerende foredragsholder og kursleder med god formidlingsevne. Hun er også en engasjert forsker og veileder for flere bachelor-, master- og doktorgradsstudenter.

Bøker av Kristin Häikiö