Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Margaret Dirdal

Margaret Dirdal er barnevernspedagog og PMTO-terapeut. Hun har lang erfaring fra arbeid som veileder, saksbehandler I barneverntjeneste, og med
foreldreveiledning og implementering av forebyggende tiltak for barn I risiko for utvikling av atferdsvansker. I prosjektet som boken tar utgangspunkt I har hun vært prosjektleder.

Bøker av Margaret Dirdal