Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Mari-Ana Jones

Mari-Ana Jones er førsteamanuensis ved NTNU, hvor hun leder faggruppa for utdanningsledelse. Jones er studieprogramleder for master i skoleutvikling og utdanningsledelse, og hennes forskningsinteresser inkluderer medvirkning i skolen som organisasjon, ledelse av utviklingsarbeid og likeverd og mangfold i utdanningssektoren. Med søkelys på kritisk pragmatisme er Jones interessert i hvordan ny kunnskap om og for praksis skapes gjennom utforskning, refleksivitet og samskaping, noe som er grunnmuren for hennes arbeid i desentralisert kompetanseutvikling og oppfølgingsordningen. 

Bøker av Mari-Ana Jones