Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Marit Holm Hopperstad

Marit Holm Hopperstad er professor i pedagogikk ved DMMH og opprinnelig utdannet førskolelærer. Hun forsker på ulike barnekulturelle praksiser med vekt på barns tegning og tekster, lek og samspill i barnehage, i skole og på museum. Hun har publisert forskningen sin i bøker og tidsskrifter og er også opptatt av å formidle til praksisfeltet.

Bøker av Marit Holm Hopperstad