Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Marte Olbergsveen

Marte Olbergsveen har bachelorgrad I sosialt arbeid. Hun er ansatt som controller ved Østensjø barneverntjeneste, og har om lag 15 års erfaring fra
barneverntjenestens førstelinje. Utover erfaring som controller har hun arbeidet 10 år som barnevernkonsulent med mest erfaring fra tiltaksarbeid.

Bøker av Marte Olbergsveen