Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Nina Kramer Fromreide

Nina Kramer Fromreide har mange års erfaring som leder I private og offentlige virksomheter der utvikling og endring gjennom lagspill målorientering, kreativitet og relasjonsledelse har Stått I sentrum. De siste ti årene har hun vært ansatt som universitetslektor ved Handelshøgskolen, Nord Universitet i Bodø. Hun er fagansvarlig og underviser innen fagområdene organisasjon og ledelse samt markedsføring og strategi. Nina har lang erfaring som organisasjons- og lederutvikler samt som foredragsholder innen strategisk ledelse. Hun er opptatt av samspill og hvordan mennesker påvirker hverandre til å oppnå best mulige resultater i fellesskap.

Bøker av Nina Kramer Fromreide