Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Robert Mjelde Flatås

Robert Mjelde Flatås er rektor ved Stanghelle skule. Han begynte å arbeide som lærer i 2005 etter å ha fullført allmennlærerutdanning. Han har en mastergrad i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse.Fra høsten 2005 til sommeren 2013 har han arbeidet som kontaktlærer på 5.–7. trinn ved tre ulike barneskoler. Skoleåret 2013–2014 hadde han permisjon fra sin lærerstilling i Osterøy kommune for å arbeide som høgskolelektor i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen. Her var han blant annet involvert i Utdanningsdirektoratets nye ungdomstrinnsatsning. Flatås har jobbet mye med utviklingsarbeid i skolen knyttet til motivasjon for læring, elever somforskere og prosjektarbeid som metode. I de siste sju årene, og med fire ulike elevgrupper, har hanvunnet seks nasjonale og to regionale elevforskningspriser i forskningskonkurranser som Årets Nysgjerrigper og FIRST LEGO League. Flatås er veileder bak vinnerprosjektet i Årets Nysgjerrigper 2015.

Bøker av Robert Mjelde Flatås