Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Solveig Fjermestad

Solveig Fjermestad

Solveig Fjermestad er utdannet barnevernspedagog, har videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse, er godkjent FO-veileder og har COS-P sertifisering. Hun har lang erfaring med arbeid i barnevernet og arbeider nå som barneansvarlig og veileder på NKS Veiledningssenter avd. Vest, Sandnes.

Bøker av Solveig Fjermestad