Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Trine Merethe Paulsen

Trine Merethe Paulsen er utdannet allmennlærer ved Levanger lærerhøgskole og har videre utdanning i kjemi, biologi og data.I tillegg har hun en master i yrkespedagogikk. Hun har undervist på Ytre Namdal videregående skole, hovedsaklig på fiskerifag og senere naturbruk. I tillegg har hun hatt ulike oppgaver innen fag- og yrkesopplæring som utvikling av læreplaner både i R-94 og Kunnskapsløftet og gjennomført kurs for lærere, prøvenemnder og oppgavenemnder.

Hun har arbeidet med digitale læremidler i NDLA, først som redaktør for helse- og oppvekstfag og senere naturbruk.Forfatteren er nå ansatt som universitetslektor ved NORD universitet, campus Levanger ved praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere.

Bøker av Trine Merethe Paulsen