Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Trude Alfsvåg

Trude Alfsvåg er lektor og arbeider som kompetanse- og utviklingsveileder for Utdanningsregion Midt-Rogaland. Hennes interessefelt er læreplanarbeid, læring i profesjonsfelleskap og skoleutvikling. Hun har tidligere arbeidet som ressursperson for læreplanarbeid i Fagfornyelsesteamet, i samme utdanningsregion. I denne rollen har hun samarbeidet tett med skoler om realiseringen av Kunnskapsløftet 2020. Alfsvåg har også vært ansatt ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Her var hun blant annet emneansvarlig for videreutdanningen. Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter (8.–13.). Hun har vært med å utvikle faglig innhold til Språkløyper, og deltok i prosjekter knyttet til desentralisert kompetanseutvikling. Hun har også lang erfaring fra klasserommet som lærer på ungdomstrinnet.

Bøker av Trude Alfsvåg