Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Vibeke Sandøy

Vibeke Sandøy er barnevernspedagog og har jobbet innenfor barnevernet siden 1999. Hun er nå ansatt I Nordstrand barneverntjeneste som controller.
Fra tidligere har hun erfaring som barnevernkonsulent I barnevernet, krisesenter og ungdomsinstitusjon.

Bøker av Vibeke Sandøy