Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
629,-

GIS
Verktøy for å forstå verden

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er om geografi – om steder – og om hvordan steder er knyttet sammen. For å forstå verden, eller deler av den, trenger vi digitale verktøy. For å forstå hva som finnes og skjer på ett sted – og hvorfor dette ikke finnes og skjer andre steder, trenger vi digitale verktøy. GIS gjør oss i stand til å forstå verden og se sammenhenger lettere enn om vi bare leser om dem i en bok. GIS bruker et visuelt språk som gjør problemer mer konkrete og slik lettere å løse. 

GIS er et informasjonssystem som gir deg svar på spørsmål der lokalisering er viktig. Med GIS begynner du også å stille nye spørsmål som du kan undersøke videre. Ved hjelp av GIS kan du visuelt utforske problemer, du blir i stand til å oppdage komplekse sammenhenger og du oppdager geografiske mønstre.

Betegnelsen «geografiske informasjonssystemer» ble første gang brukt tidlig på 1960-tallet for et system brukt i Canada for å kunne administrere enorme skogressurser. Lenge var GIS en nisjeteknologi kun noen få behersket og så nytten av. I løpet av de siste tiårene er GIS blitt en hverdagsteknologi som du – kanskje uten å vite det – bruker hver dag, og som brukes i alle sektorer i samfunnet. 

Verden er kompleks og endres raskt. Én endring er ganske sikker: Fremtiden blir mer digital og mer basert på digitale stedsbaserte tjenester. Ferdigheter i bruk av GIS er kunnskap som verden trenger, og denne boken er skrevet for studenter og andre som vil lære seg dette verktøyet for å forstå verden.

2. utgave er faglig oppdatert og tilpasset kurs på universiteter og høyskoler etter tilbakemeldinger fra brukerne.

Jan Ketil Rød er professor i geografisk informasjonsvitenskap ved Institutt for geografi, NTNU. 

Forfattere:
ISBN:
9788245045222
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
337
GIS