Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok (2023) (Modul 1)
Språk
Flerspråklig
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Digital ressurs i salg
265,-

GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok (2023) (Modul 1)

GRIP er et læreverk for voksne minoritetsspråklige som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå.

GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok dekker modul 1 i læreplan i samfunnsfag for forberedende opplæring for voksne. Boken har åtte kapitler: 1 Verden, 2 Reiser og digitale verktøy, 3 Familier, 4 Samfunn, 5 Menneskerettigheter, 6 Demokrati og deltakelse, 7 Utdanning og 8 Arbeid.

Dette kjennetegner GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok

  • Hvert kapittel består av en hoveddel og en fordypningsdel  
  • Oppgaver etter hver tekst gir rom for lesetrening og samtaletrening
  • Språklig nivå tilpasset målgruppen; enkle setningskonstruksjoner, nesten utelukkende bruk av presens-setninger, moderat mengde fagbegreper
  • Boken er gjennomillustrert med fotografier, kart og andre illustrasjoner. Gjennomgangsfigurer gjør stoffet deltakernært og enklere å snakke om.

GRIP 1 Samfunnsfag består av: 
  • GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok (også som d-bok med innlest lyd)
  • GRIP 1 Samfunnsfag Arbeidsbok
  • Nettressurs
Forfatterne Ingrid Værum Larsen og Mari Høivik har begge lang erfaring med undervisning av voksne minoritetsspråklige. Værum Larsen har de siste årene jobbet som lærer i særskilt norsk ved Kristianslyst ungdomsskole i Stavanger, og Høivik underviser ved Arendal voksenopplæring.
Forfattere:
ISBN:
9788211044051
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
156
Trinn:
8, 9, 10
GRIP 1 Samfunnsfag Grunnbok (2023) (Modul 1)