Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
469,-

God kommunikasjon med ASK-brukere

Boka gir en grunnleggende innføring i teori om kommunikasjon, kommunikasjonsutvikling og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Den formidler kunnskap som er vesentlig for å lykkes i kommunikasjon med ASK-brukere i barnehage og skole. Muligheter for god kommunikasjon både med utgangspunkt i et ASK-brukerperspektiv og et kommunikasjonspartnerperspektiv, blir berørt. Videre fokuseres kartlegging og sentrale aspekter knyttet til ulike ASK-tiltak. Eksempelfortellinger viser hvordan man kan lykkes med å legge til rette for god kommunikasjon med ASK-brukere i praksis.

Innholdet har et flerfaglig perspektiv og retter seg mot nærpersoner, studenter og fagpersoner som jobber og kommuniserer med ASK-brukere. Boka er ikke ment å være en oppskriftsbok, men er tenkt som et utgangspunkt for å kunne gjøre bevisste valg og tilrettelegginger tilpasset den enkelte ASK-bruker slik at hun eller han skal få oppleve likeverdig deltakelse og selvstendig kommunikasjon med andre barn og voksne.

I denne andre utgaven er kapittel 2 om lovverk og andre offentlige dokumenter oppdatert.

Kari-Anne Bottegaard Næss er utdannet allmennlærer og logoped, og har doktorgrad innenfor spesialpedagogikk. Hun jobber som professor ved Universitetet i Oslo og professor II ved Høgskulen på Vestlandet. Næss sine undervisnings- og forskningsinteresser er først og fremst rettet mot kommunikasjon-, språk- og leseutvikling/-vansker.

Asgjerd Vea Karlsen er utdannet allmennlærer og spesialpedagog og er tidligere førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har arbeidet med digitale medier og pedagogikk med vekt på tilpasset opplæring, og hun har gjennom en årrekke hatt en spesiell interesse for alternativ og supplerende kommunikasjon.
Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245043488
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
270
God kommunikasjon med ASK-brukere