Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
299,-

God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling

God kommunikasjon med hjemmet er en viktig del av lærerjobben. Boken fokuserer spesielt på lese- og skriveutvikling. Forfatternes filosofi er at empiri og empati er grunnsteiner i god skole–hjem-kommunikasjon: Lærere trenger empiri som viser barns lese- og skriveutvikling. De trenger også empati for barns og foreldres sosiale og psykologiske behov. 

Med utgangspunkt i forskning på skole–hjem-kommunikasjon og vurdering i skolen presenterer boken ny kunnskap og praktiske råd for lærere, lærerutdannere og skoleutviklere. Målet er at kommunikasjonen mellom skole og hjem skal oppleves som meningsfylt for alle parter. 

Boken er rettet mot lærerstudenter i grunnutdanningen, lærere, skoleledere og lærerutdannere. Den er aktuell i studier innen lærerutdanning, etter- og videreutdanning for lærere, samt pedagogikk og spesialpedagogikk. 

Iris Hansson Myran er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, NTNU. Myran har lang erfaring med undervisning, formidling og praktisk utviklingsarbeid knyttet til skriveopplæring. Hun har blant annet publisert Skriving i begynneropplæringen og Barneklare skoler eller skoleklare barn? 

Henning Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Fjørtoft har lang erfaring med skoleutvikling, lese- og skriveundervisning og vurdering i skolen. Han har blant annet utgitt Effektiv planlegging og vurdering, Norskdidaktikk og Vurderingskompetanse i skolen.

Begge forfatterne har arbeidet som lærere i barneskolen. Begge er erfarne formidlere og har holdt en rekke kurs og foredrag om lese- og skriveopplæring. 

Forfattere:
ISBN:
9788245043518
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
106
God skole-hjem-kommunikasjon om barns lese- og skriveutvikling