Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
329,-

Gode foreldrerelasjoner
Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen

Ifølge opplæringslova er alle lærere ansvarlige for samarbeidet mellom skole og hjem. Foreldrene, som faktisk er den største aktørgruppen i skolen, er en viktig ressurs. Fordi alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø, er et velfungerende skole–hjem-samarbeid avgjørende.

I boka tar vi opp betydningen av denne relasjonen. Det er du som lærer som er ansvarlig for å skape gode relasjoner til elever og foreldre. Vi kommer inn på nulltoleranse og aktivitetsplikt, og vi skisserer ulike former for samarbeid. Vi beskriver forskjellige typer foreldremøter og gir tips og råd til hvordan du kan innkalle og gjennomføre foreldremøter, også i utfordrende klasser. Videre beskriver vi hvordan du kan kartlegge det sosiale miljøet i klassen, og hvordan du kan arbeide for å hindre digital mobbing.

Boka er rettet mot lærerstudenter og lærere, og gir håndfaste råd og tips om hvordan du kan jobbe for å få til et godt skole–hjem-samarbeid. 

Cecilie Pedersen Dalland har en ph.d. i pedagogikk. Hun er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder, kreativitet og oppgaveskriving. Hun har flere års erfaring som veileder, sensor og foredragsholder, i tillegg til ti års erfaring som lærer i grunnskolen i Oslo. 

Pernille Grepp Knutsen har jobbet 20 år i skolen og er nå rektor ved Haslum barneskole i Bærum. Ved siden av lærerutdanning har hun en master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har holdt flere foredrag om skole–hjem-samarbeid og elevenes psykososiale miljø. 
Forfattere:
ISBN:
9788245033571
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
140
Gode foreldrerelasjoner