Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
345,-

Godt lest 1 Lesebok
Nivå A1-A2, Spor 1, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Godt lest er begynnerbøker i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne som har leseferdigheter, men som ikke har gått mange år på skole i hjemlandet. Bøkene gir også repetisjon og påbygging for tidligere analfabeter som har vært gjennom Alfa 1- og Alfa 2-bøkene. Godt lest er for spor 1, nivå A1 og A2.

Formålet med
Godt lest-bøkene, sammen med Godt sagt Bildeordbok, er å bygge opp et anvendelig dagligspråk hos elevene og gi dem de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å klare Norskprøve 1 og 2. Godt lest 1 har tekster og oppgaver på A1-nivå og Godt lest 2 har tekster og oppgaver på A2-nivå.

Godt lest-bøkene er en del av Godt sagt-pakken, som gir voksne innvandrere med liten skolebakgrunn språk og kunnskaper nok til å klare seg i dagliglivet og fungere aktivt i det norske samfunnet.

Godt sagt-samlingen består blant annet av:

MUNTLIG OPPLÆRING
- Bildeordboka med lyd-CD

LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING
- Godt Lest 1 Lesebok og Skrivebok med CD-er
- Godt Lest 2 Lesebok og Skrivebok med CD-er
- Ordlister
- Lesehefter med lydbøker
- Lærerens bok
- Lyttebok og Lyttebokas CD-er
- Prøvebok

Ellen Hanssen er utdannet fra lærerskole og universitet med blant annet fagene engelsk, nordisk og norsk som andrespråk. Hun har undervist fremmedspråklige elever i ungdomsskolen og voksenopplæringen i 25 år. Hun har arbeidet administrativt med dette fagfeltet hos skolesjefen i Oslo og i Utdanningsdepartementet og har holdt en rekke kurs og foredrag om undervisning i norsk som andrespråk.

Forfattere:
ISBN:
9788211014542
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
152
Verk:
Godt sagt 1 og 2
Godt lest 1 Lesebok