Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Flerspråklig
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
469,-

Grønt sosialt arbeid
Grønn omstilling i helse- og sosialfaglig praksis

Begrepet green social work brukes hyppig internasjonalt, men det finnes lite faglitteratur på norsk. Før nå. 

Som sosialarbeidere vet vi at kriser rammer hardest dem som har det vanskelig fra før. Allerede kan vi se hvordan klimaendringer, miljøkatastrofer og naturødeleggelser rammer sårbare grupper verden over og forsterker sosiale problemer. Sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger. Så hvilken rolle spiller helse- og sosialfaglig praksis i det grønne skiftet?

I denne antologien deler ulike bidragsytere sine perspektiver på naturvern, klimahensyn og bærekraft i møte med mennesker og samfunn som trenger sosialfaglig bistand. Målet er å hjelpe barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere til å reflektere over og knytte klima- og miljøutfordringer til sin egen arbeidshverdag.

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere. I denne boken ønsker forbundet å bidra til å finne svar på noen av de store spørsmålene innenfor grønt sosialt arbeid i årene fremover:

  • Er FNs bærekraftsmål relevante for helse- og sosialfaglig praksis?
  • Hva kan vi lære av urfolkskunnskap i grønt sosialt arbeid?
  • Hvordan kan vi sikre at det grønne skiftet ikke skjer på bekostning av utsatte grupper i samfunnet?

Marit Selfors Isaksen, Ole Henrik Kråkenes og Hanne Glemmestad sitter i FOs forbundsledelse og leder profesjonsrådene for vernepleiere, barnevernspedagoger og sosionomer. FO har tatt initiativet til boken. 


Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245048780
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
407
Grønt sosialt arbeid