Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Grensesprengende
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
549,-

Grensesprengende
Om forkynnelse for ungdom 15-18 år

I november 2008 arrangerte Misjonshøgskolen i Stavanger en konferanse om grensesprengende forkynnelse for ungdom. Denne boken er et produkt av konferansen, men man vil også finne bidrag fra andre ressurspersoner innen feltet ungdomsforkynnelse.

Boken er delt i to: Den første delen inneholder resultatene fra et feltarbeid blant aldersgruppen 15-18 år, mens den andre delen presenterer enkeltbidrag fra forskere og praktikere. De fleste bidragene i boken knytter på ulik måte an til begrepet "grensesprengende". Dette er et spenningsfylt begrep. For noen har det blitt opplevd som problematisk og man har derfor strevd med å komme til rette med det. For andre har det virket stimulerende.

Spørsmål som melder seg er for eksempel:
- Er evangeliet om Guds rike i seg selv grensesprengende?
- Hvilke grenser skal sprenges og hvilke bør bevares eller endatil befestes?
- Med hvilken rett sprenger vi grenser?
- Hvilke ressurser må eventuelt settes inn etter at grenser er sprengt?

Ord som "bevegelse", "utvidelse", "variasjon" og "endring" uttrykker ulike forsøk på å nærme seg det grensesprengende. Det er ikke bare snakk om å gi nye perspektiv til tilhørerne og slik sprenge eller utvide deres grenser. Like mye forholder det seg til andre aspekter ved det å forkynne: Forkynnelsen kan sprenge grenser for det tilvante og mulige hos den som forkynner, det kan gjelde grensene for uttrykk, form og presentasjonsmåte, eller man kan fokusere på selve innholdet - det kristne budskapets grensesprengende dimensjon.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788251924078
Utgitt:
Utgave:
1
Grensesprengende