Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål Nynorsk
Format

Heftet

På lager - sendes nå
245,-

Grip 1 Norsk Arbeidsbok

GRIP er eit læreverk for vaksne minoritetsspråklege som får opplæring i norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag på grunnleggande nivå. 

GRIP presenterer fagstoff på ein enkel måte, og språket er tilpassa deltakarar med lite skulebakgrunn frå heimlandet. 
GRIP 1 Norsk Arbeidsbok inneheld varierte og differensierte oppgåver som gir deltakarane trening i å lese, skrive og snakke norsk. Ord og uttrykk, grammatikk, læringsstrategiar og tema frå grunnboka blir repeterte i arbeidsboka.

GRIP 1 Norsk Arbeidsbok er strukturert som grunnboka og består av 15 kapittel. 
Læreverket har òg ein nettstad der deltakarane finn oppgåver til kvart kapittel. 

GRIP 1 Norsk Arbeidsbok dekker modul 1 i forsøkslæreplanen i norsk for språklege minoritetar for førebuande vaksenopplæring. 

Forfattarane Ragnhild Andreassen og Lisa Kjellberg har begge erfaring med undervisning av vaksne minoritetsspråklege. Andreassen har arbeidd i vaksenopplæringa i Fredrikstad sidan 1998, og Kjellberg underviser ved Oslo voksenopplæring Helsfyr. 
Forfattere:
ISBN:
9788211045928
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
220
Grip 1 Norsk Arbeidsbok