Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Format

Digital ressurs

12 md. abonnement

Fleksibind

Digital ressurs i salg
269,-

Grip 1 Norsk Grunnbok, d-bok

GRIP er et læreverk for voksne minoritetsspråklige som får opplæring i samfunnsfag, naturfag, matematikk, engelsk og norsk på grunnleggende nivå. Verket presenterer fagstoff på en enkel måte, og språket er tilpasset deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet.

Grip 1 Norsk Grunnbok dekker modul 1 i forsøkslæreplanen i norsk for språklige minoriteter for forberedende voksenopplæring. Verket legger vekt på
  • yrkesrettede tekster
  • skjønnlitteratur tilpasset målgruppen
  • hverdagsnære temaer (skole, fritid, bolig osv.)
  • læringsstrategier og tekstbevissthet

Hvert kapittel tar for seg et tema, og vi følger et fast persongalleri. Slik skapes muligheter for identifikasjon og gjenkjennelse. Grammatikk og læringsstrategier er også tett knyttet til de praktiske eksemplene.

Yrkeskunnskap er integrert i mange av temaene som tas opp. I tillegg møter deltakerne saktekster som presenterer ulike yrker nærmere. Verket har også rikelig med autentiske teksttyper som for eksempel skjema, tabell, tekstmelding, e-post og blogg. Et mål er at deltakerne skal lære å orientere seg i mylderet av tekster som omgir oss.

De skjønnlitterære tekstene er enkle og gir gode muligheter for refleksjon og utvikling av språklig bevissthet.

Forfatterne Ragnhild Andreassen, Heidi Elgaali og Lisa Kjellberg har alle erfaring med undervisning av voksne minoritetsspråklige. Andreassen har arbeidet i voksenopplæringen i Fredrikstad siden 1998, og Elgaali og Kjellberg underviser ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr.
Forfattere:
ISBN:
9788211045942
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
224
Grip 1 Norsk Grunnbok, d-bok