Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Håndbok i forebygging av funksjonssvikt og fall hos hjemmeboende eldre
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
289,-
Forventes utgitt 10.09.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Håndbok i forebygging av funksjonssvikt og fall hos hjemmeboende eldre

Dette er en kort innføringsbok om forebyggende tilnærming i tjenestene til hjemmeboende eldre, med et tydelig sykepleiefaglig perspektiv. Boken belyser mulige konsekvenser aldringsprosessen kan ha for fungering i hverdagen, og gir konkrete råd om enkle tiltak for å opprettholde funksjon og selvstendighet. Boken har et format som passer i lommen på arbeidsuniformen. 

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd. Fall blant eldre koster både samfunnet og den enkelte dyrt. Bedre kunnskap blant sykepleiere, om både årsaker og tiltak, kan bidra til at funksjonstap og fall hos eldre forebygges. Fallforebyggende trening har vist seg å være er det enkelttiltaket som har størst effekt for å redusere fall blant eldre. Denne boken skal bidra med konkret kunnskap, på en lett tilgjengelig måte.
Forfattere:
ISBN:
9788245035940
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
50
Håndbok i forebygging av funksjonssvikt og fall hos hjemmeboende eldre