Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Handtering og bruk av plantevernmidler
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Handtering og bruk av plantevernmidler
Grunnbok : autorisasjonskurs, plantevernmidler

Handtering og bruk av plantevernmidler - grunnbok

Autorisasjonsordningen for handtering og bruk av plantevernmidler er et ledd i arbeidet med å produsere trygg mat og forvalte naturressursene på en god måte.

Autorisasjonsbeviset er gyldig for ti år.

Denne boka er grunnbok i kurs både for de som tar eksamen for første gang, og for de som skal fornye autorisasjonsbeviset. For de som skal fornye autorisasjonsbeviset, skal det legges vekt på det stoffet som er nytt siden de sist tok autorisasjonsbeviset.

I kursmateriellet inngår også bøker om integrert plantevern, for å tilpasse lærestoffet mest mulig til den enkeltes behov.

Ytterligere innføring i åkersprøyte og sprøyteteknikk finner du på http://statisk.umb.no/imt/agroteknikk/

MATTILSYNET

BIOFORSK PLANTEHELSE

Forfattere:
(Illustratør)
ISBN:
9788252933710
Utgitt:
Utgave:
12
Sider:
132
Handtering og bruk av plantevernmidler