Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
519,-

Helsevurderinger og sykepleiedokumentasjon

Boken tar utgangspunkt i et vidt helsebegrep og beskriver pasientens rett til helsehjelp og helsepersonells plikter etter helselovgivningen. Den beskriver detaljert både innholdet i og ulike metoder ved innsamling av helseopplysninger og utdyper hvordan sykepleiere resonnerer og tar kliniske beslutninger om helsehjelp i ulike situasjoner.

Boken består av fire hoveddeler:
  • grunnlaget for kliniske helsevurderinger 
  • innhenting av helseopplysninger – datasamlingen
  • klinisk resonnering og beslutningstaking – vurderinger
  • klinisk sykepleiedokumentasjon, samhandling og muntlig formidling

Boken bidrar med kunnskap som kan anvendes for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak samt evaluere effekten av disse og justere ved behov. Boken ivaretar formålet og kravene i forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning, som stiller krav til sykepleierens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. 

Boken beskriver bruken av ulike digitale løsninger for dokumentasjon av pasientopplysninger, vurderinger og helsehjelp, og diskuterer hvordan sykepleieren kan understøtte pasienters og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning. Dette gjør boken til et relevant og praktisk verktøy for sykepleiere og sykepleierstudenter og kan anvendes aktivt både i kommune- og spesialisthelsetjenesten og i psykisk helsearbeid. 

Forfatterne har i flere år arbeidet med undervisning og veiledning av studenter på ulike utdanningsnivåer innen helse. Boken bygger på forskning, forfatternes erfaringer og tilbakemeldinger fra sykepleiestudenter, lærere og sykepleiere forfatterne har møtt i sitt arbeid. 
Forfattere:
ISBN:
9788245021424
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
343
Helsevurderinger og sykepleiedokumentasjon