Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
399,-

Hemmelig kode
Juridisk metode

Hemmelig kode – juridisk metode er en bok om juridisk metode for folk som ikke er eller har tenkt å bli jurister. Mange ulike yrkesgrupper bruker rettsregler. Denne boken er for deg som er student, og andre som skal bli trygg på bruk av rettsregler som del av yrkesutøvelsen. Boken skal lære deg det vesentligste om rettsbruk.

Kunnskap om juridisk metode er avgjørende viktig for å finne frem til og forstå rettsregler korrekt. Rammene og redskapene i velferdsstaten er i stor grad rettslig regulert. Boken gir deg kunnskaper om hvordan du skal finne frem til og tolke rettsregler, og hvordan du selv kan trene på å bruke regler.

Bokens første del handler om sentrale elementer i juridisk metode. Deretter rettes søkelyset mot rettskildene og tolkning av disse.

Bokens siste del er praktisk og er rettet mot studentens og praktikerens egentrening i det å skrive og ta juridiske beslutninger, og løse eksamensoppgaver. Boken benytter eksempler fra sosialfag og barnevern.

Pia Moum Hellevik
har i tillegg til å være jurist en bachelorgrad i psykologi. Hun arbeider ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger og underviser i barnevernrettslige tema på bachelor- og masternivå.

Liv Jorunn B. Skippervik
er utdannet sosionom og jurist. Hun har lang erfaring fra offentlig forvaltning og arbeider i dag ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Hennes undervisningsområder er innen velferdsrett.

Forfattere:
ISBN:
9788245040241
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
130
Hemmelig kode