Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Hjemmesykepleie, 4. utgave
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
399,-
Forventes utgitt 16.07.2024

Vi åpner for forhåndskjøp 180 dager før planlagt utgivelsesdato.

Hjemmesykepleie, 4. utgave
Ansvar, utfordringer og muligheter

Hjemmesykepleien er en sentral del av dagens helsetjeneste, og stadig flere mottar sykepleie i sitt eget hjem. Arbeidet i hjemmesykepleien handler om å møte enkeltmennesker som trenger helsehjelp og hjelp til å mestre hverdagen hjemme. Det innebærer å finne forsvarlige og kreative løsninger i samarbeid med pasientene og deres pårørende, og i et tverrprofesjonelt samarbeid. Hjemmesykepleie er et mangfoldig arbeidsfelt med stor variasjon av ulike pasienter og behov.

Det helsefremmende og forebyggende perspektivet er viktig, med vekt på å styrke den enkeltes ressurser og bedringsprosesser.

I 4. utgave av Hjemmesykepleie er hjemmesykepleierens ansvar og særlige bidrag et sentralt tema, sammen med kompetanse og verdier. Boken retter et kritisk blikk mot de nye rammene som er lagt for hjemmesykepleietjenesten, og diskuterer konsekvensene av disse føringene. Den reviderte utgaven av boken er oppdatert i forhold til aktuelle endringer, satsningsområder og nyere forskning.

Hensikten med boken er å forberede og inspirere sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter til dette arbeidet: Hvordan er det å arbeide i hjemmesykepleien? Hvordan kan det oppleves å motta sykepleie i eget hjem? Hva slags tjenester kan ytes i den enkeltes hjem?

Hjemmesykepleie har en pedagogisk framstilling som gjør stoffet lett tilgjengelig. I tillegg til en god teoretisk presentasjon av de ulike emnene, inneholder boken praksisfortellinger og spørsmål til videre refleksjon.

Boken er aktuell for bachelorstudenter innen sykepleie og andre helsefag.

Ann-Kristin Fjørtoft kjenner hjemmesykepleien gjennom mange års erfaring som sykepleier og praksislærer. Hun har en doktorgrad om hjemmesykepleie fra 2022, og arbeider nå som førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.Hjemmesykepleien er en sentral del av dagens helsetjeneste, og stadig flere mott ar sykepleie i sitt eget hjem. Det innebærer å finne forsvarlige og kreative løsninger i samarbeid med pasientene og de pårørende, og i et tverrprofesjonelt samarbeid.

Forfattere:
ISBN:
9788245044850
Utgitt:
Utgave:
4
Sider:
260
Hjemmesykepleie, 4. utgave