Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Hva er god veiledning?
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
449,-

Hva er god veiledning?
En forskningsbasert innføringsbok om veiledning av nye lærere

Hva er god veiledning?

Veiledning er avgjørende for at nye lærere skal lykkes i arbeidet sitt som lærere. Begrepet evidensbasert brukes om praksis der utøvelsen er basert på den beste tilgjengelige forskningen. Forskningsbasert kunnskap om veiledning er viktig for å kunne se kritisk på egen veiledning og på andres meninger om hvordan veiledning bør utføres. Forskning på veiledning kan bidra til forståelse, utvikling og utfordring av veiledningspraksiser.

Dette er en bok om veiledning av nye lærere og som basert på nasjonal og internasjonal forskning presenterer kunnskap veiledere trenger. I boka har forfatterne samlet oppdatert kunnskap som kan være relevant for praksis og ikke minst for diskusjoner om hva som er god praksis. Når denne boka presenterer konkrete forslag til hvordan en kan veilede, er det ment som forslag basert på forskning og som innspill til diskusjon, analyse og vurdering av hva god veiledning er.
Boka er skrevet for studenter i veiledningsfeltet og alle som jobber med veiledning av lærere.

Eli Lejonberg er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Merete Føinum er lærer og tidligere stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Forfattere:
ISBN:
9788245024708
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
200
Hva er god veiledning?