Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
469,-

Industri 4.0
Digitalisering av prosesser i produksjon

Boken tar for seg «Industri 4.0» på norsk, gjennom både forklaring av begreper og industrieksempler. Den norske industrien er, som resten av verden, i en digital overgangsfase. Det snakkes mye om at roboter og digitale løsninger vil ta over flere arbeidsplasser, men automati-sering av prosesser og digitalisering av produksjon er like mye endringer av måten vi arbeider på, som at «noen» overtar arbeidsoppgavene. 

Pandemien i årene 2020–2021 har vist at folk kan endre arbeids-metoder hvis de er nødt, og vi er blir mer digitale i mange sammen-henger: Vi handler mer på nett, vi kommuniserer med det offentlige digitalt, vi signerer flere og flere dokumenter digitalt gjennom bank- og bolig transaksjoner, og vi kan til og med kjøpe avanserte biler som til en viss grad kjører selv.

I denne boken tar vi for oss hvordan ny teknologi kan gi kvalitets-begrepene et bredere perspektiv. Digitale løsninger (kalt «Industri 4.0») er beskrevet for hvordan bedrifter kan forbedre arbeidsprosessene i produksjonen og hvordan produktutforming kan gi bedre levetid og mer planlagt vedlikehold. «Industri 4.0» gir også menneskene som jobber med disse prosessene verdifull innsikt.

Forfatterne er forskere ved SINTEF og NTNU. 
Odd Myklebust · Ragnhild Eleftheriadis · Eirin Lodgaard Daryl Powell · Sebastian Dransfeld · Endre Sølvsberg Christian Dalheim Øien · Håkon Dahl · Emrah Arica · Tor Dokken Heidi Dahl · Georg Muntingh · Harald Rødseth · Per Schjølberg Geir Ringen · Jon Martin Fordal
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245048599
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
204
Industri 4.0