Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Inkluderende fellesskap for barn og unge
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
349,-

Inkluderende fellesskap for barn og unge
Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Ifølge norsk lov skal alle barn og unge ha et inkluderende og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud. Denne boka tar utgangspunkt i at inkludering er et grunnleggende prinsipp, men også i at mange barn og unge i dag ikke får tilstrekkelig hjelp og støtte og ikke opplever en inkluderende praksis.

Torbjørn Røe Isaksen satte som kunnskapsminister i 2017 ned en ekspertgruppe med fagpersoner og forskere fra Norge, Sverige og Danmark for å se på hvordan tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging kan bli bedre i skoler og barnehager.

Målet har vært å se på

- hva som hjelper og hindrer inkludering i barnehage og skole
- hva som skal til for at overgangen fra barnehage til skole blir best mulig
- hvordan barnehager og skoler kan organiseres bedre
- hvordan alle elever kan bli møtt med tilstrekkelige forventninger og læringstrykk
- hvordan staten og kommunen kan gi høyere kvalitet på tilbudene
- regelverksutfordringer

Denne boka er ekspertgruppens sluttprodukt. Thomas Nordahl har vært ekspertgruppens leder.

Forfattere:
ISBN:
9788245023732
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
286
Inkluderende fellesskap for barn og unge