Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Inkludering og tilpasset opplæring
Forfattere:
ISBN:
9788245025330
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
120
Inkludering og tilpasset opplæring

Inkludering og tilpasset opplæring
Til alle elevers beste

Noe av det aller viktigste og alle vanskeligste med å være lærer er å realisere intensjonen om inkludering og tilpasset opplæring i fellesskolen. Elevene skal både ha det fint sammen og lære sammen, samtidig som de er ulike og lærer i ulikt tempo og på ulike måter. 

I denne boken presenterer og diskuterer forfatteren hva inkludering og tilpasset opplæring i skolen innebærer, og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå i et mangfoldig klassefellesskap. Hun viser til skolens verdigrunnlag, og i lys av det gjennomgår hun ulike perspektiver på organisatoriske og spesialpedagogiske tiltak i lys av noen praktiske caser. Hun gir også en grundig oversikt over hvordan lærere kan jobbe med spørsmål knyttet til hva som er elevenes beste.

Boken er skrevet for lærere og lærerstudenter.


Silje Hølland har en ph.d. i spesialpedagogikk. Hun er førsteamanuensis ved OsloMet, der hun veileder og underviser i pedagogikk og forskningsmetoder. I tillegg har hun flere års erfaring som veileder i både spesialisthelsetjenesten og Statped, der hun sammen med skoler og PPT har jobbet med å utforme spesialpedagogiske tiltak for elever med sammensatte lærevansker. 
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
289,-