Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Innføring i forskningsmetodologi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
599,-

Innføring i forskningsmetodologi

Formålet med boken er å redegjøre for sentrale metodologiske forhold i forskning innen psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, sykepleievitenskap og nærliggende fagområder. Fremstillingen er i hovedsak begrenset til kvantitative tilnærminger. Det forutsettes at leseren har innsikt i elementær statistikk. Den primære målgruppen er studenter på hovedfagsnivå, men deler av boken vil være relevant også på lavere og høyere nivåer.
Et særpreg ved boken er at empiriske metodeforhold er knyttet til vitenskapsteori, og at det er lagt vekt på prinsipper fremfor tekniske detaljer. Ved å konsentrere fremstillingen om prinsipper blir det enklere å forstå betydningen av empiriske metoder i forskning. Informasjon om metodiske detaljer kan en skaffe seg ved lesing av standardlitteratur. Det bør også nevnes at redegjørelsen er forenklet ved bruk av mange eksempler.
Forfatterne har omfattende pedagogisk erfaring fra undervisning i vitenskapsteori og forskningsmetode på universitets- og høyskolenivå, og boken er i høy grad basert på denne undervisningserfaringen. Selv om forfatterne har fordelt arbeidet mellom seg, er det forsøkt best mulig å koordinere kapitlene.


Knut-Andreas Christophersen er førsteamanuensis emeritus ved Institutt for statsvitenskap,
Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er forskningsmetode og dataanalyse.
Thor Arnfinn Kleven er førsteamanuensis emeritus ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet
i Oslo. Hans spesialområde er forskningsmetodologi.
Tone Kvernbekk er professor i pedagogisk filosofi ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo. Hennes spesialområde er pedagogisk filosofi og vitenskapsteori.
Thorleif Lund er professor emeritus ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
Hans spesialområde er forskningsmetodologi.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788274770904
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
345
Innføring i forskningsmetodologi