Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
kommer Innføring i samfunnsgeografi
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
Forventes utgitt 24.01.2023
499,-

Innføring i samfunnsgeografi

I denne boka drøftes dagsaktuelle spørsmål knyttet til grønn omstilling, pandemier og energi, men også mer allmenne geografitemaer som globalisering, landskap, urbanisering, lokalisering og stedsidentitet. 

Forfatterne presenterer sentrale samfunnsgeografiske begreper og tenkemåter og viser hva som skiller geografifaget fra andre samfunnsfag. 

Boka er aktuell som pensum på bachelor- og masteremner i geografi og i lærerutdanningen, og kan også anvendes innenfor andre samfunnsvitenskapelige emner.

Forfattere:
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245021615
Utgitt:
Utgave:
1
Innføring i samfunnsgeografi